Pravila i propozicije

MEMORIJALNI TURNIR RTS-a
U MALOM FUDBALU

PRAVILA IGRE

MEMORIJALNI TURNIR RTS „IGRAJMO ZA 16“

PRAVILA IGRE

Memorijalni turnir RTS u malom fudbalu „IGRAJMO ZA ŠESNAEST„ je pozivnog i međunarodnog karaktera.
Organizator turnira je Radio–televizija Srbije.
Pokrovitelj manifestacije ove godine je Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije.
Tehnički organizator je Sportski savez Beograda.
Osnovni cilj turnira je sećanje na šesnaest radnika Radio–televizije Srbije koji su poginuli na svojim radnim mestima tokom NATO bombardovanja zgrade RTS, u Aberdarevoj ulici 23. Aprila 1999. godine.

PRAVILO 1.

Teren

1. Dimenzije

Teren za igru – Dimenzije terena za igru su: dužina ne veća od 42 m, niti manja od 25 m, širina terena ne veća od 25 m, niti manja od 15 m. Površina je ravna i glatka, otporna na abraziju (da nije hrapava) od drvenog ili sintetičkog materijala.

2. Obeležavanje

Teren za igru treba da bude obeležen jasnim linijama širokim 8 cm. Linije su deo površine koju obeležavaju. Duže granične linije nazivaju se uzdužne linije (aut linije), a kraće linije gol aut linije. Na sredini terena treba da se obeleži linija koja preseca teren. Centar terena treba da bude obeležen pogodnim znakom i krugom, čiji je prečnik 3 m od tačke centra.

3. Kazneni prostor

Kazneni prostor se obeležava na svakom kraju terena, na sledeći način: četvrtine krugova, prečnika 6 m, sa centrom na svakoj stativi gola ucrtavaju se na terenu. Te četvrtine se spajaju u tački odakle je moguće povući zamišljenu liniju koja je pod pravim uglom u odnosu na gol aut liniju. Gornji delovi svake od dve četvrtine kruga čine pravu linuju dužine 3,16 m paralelnu sa gol aut linijom. U slučaju da su gol aut linije od 15m do 16 m prečnik polukruga treba da bude samo 4 m.

4. Tačka za kazneni udarac

Tačka za kazneni udarac obeležava se na razdaljini od 6 m od središnje tačke na gol liniji i podjednako je udaljena od obe stative.

5. Druga tačka za kazneni udarac

Druga tačka za kazneni udarac obeležava se na 10 m od središnje tačke na gol liniji i podjedako je udaljena od obe stative.

6. Korner

Korner se obeležava sa četvrtinom kruga prečnika 25 cm i ucrtava se unutar terena na svakom uglu.

7. Zona izmene

Zona izmena postavljena je po onoj strani terena gde se nalaze klupe ekipa, direktno ispred njih i predstavlja prostor gde se igrači izmenjuju. Zona za svaku ekipu je dugačka 5 m i njeni krajevi su označeni linijom širine 8 cm i dužine 80 cm, pod pravim uglom u odnosu na aut liniju i 40 cm se nalazi unutar terena, a 40 cm van njega. Početak svake zone izmena je udaljen 5 m od tačke gde se spajaju središnja linija i aut linija. Taj prostor ostaje prazan i nalazi se ispred zapisničkog stola.

8. Gol

Gol mora da bude postavljen na sredini svake gol aut linije i treba da se sastoji od 2 stative udaljene 3 m jedna od druge (mereno unutar), vezane horinzontalnom prečkom, čija donja ivica treba da bude 2 m od terena. Širina i debljina prečke treba da je 8 cm. Stative i prečka treba da imaju istu debljinu. Mreže treba da budu prikačene za stative, poprečnu i poleglu šipku iza gola. Dubina gola od unutrašnje ivice stativa do držača iza gola je najmawe 80 cm na vrhu i 100 cm na dnu.

9. Površina terena za igru

Površina terena za igru treba da bude glatka i ravna. Korišćenje drvenog ili sintetičkog materijala je preporučljivo, dok beton i asfaltni šljunak treba izbegavati.

PRAVILO 2.

Lopta

Lopta je okrugla (sferična). Mora biti izrađena od kože ili drugih dozvoljenih materijala. Prečnik lopte mora biti između 62 i 64 cm (petica). Težina lopte na početku utakmice mora biti min 400 gr, a maksimalno 440 gr. Pritisak u lopti mora biti od 0,4 do 0,6 bara. Lopta ne sme odskakati manje od 50cm niti više od 65cm u prvom odskoku kada se pusti sa visine od 2 metra.

Zamena oštećene lopte ako se lopta u toku igre ošteti:
a) Igru treba prekinuti;
b) Igru treba nastaviti sa sudijskom loptom sa mesta na kome je igra prekinuta;
c) Ako se lopta ošteti dok je van igre (slobodan udarac, korner, ubacivanje iz auta…) meč treba nastaviti sa novom loptom iz iste pozicije. U toku utakmice lopta može biti zamenjena samo uz dozvolu sudije.

PRAVILO 3.

Broj igrača

1. Utakmica se igra sa dve ekipe koje se sastoje od najviše 6 igrača od kojih je jedan golman.
2. Na početku igre najmanji broj igrača po ekipi treba da bude 6.
3. Najveći broj rezervnih igrača je šest.
4. Broj “letećih” izmena u toku utakmice je neograničen. Igrač koji je bio zamenjen može da se vrati u teren kao zamena drugog igrača.
5. Leteća izmena je ona koja je izvršena dok je lopta u igri, a za koju treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:
a) igrač koji napušta teren to čini tako što prelazi aut liniju prolazeći kroz sektor nazvan “zona izmene”;
b) igrač koji ulazi u teren takođe treba da to učini iz “zone izmene”, ali ne dok igrač koji napušta teren nije potpuno prešao preko aut linije;g) izmena je u potpunosti izvršena kada rezervni igrač uđe u teren i od tog trenutka postaje igrač, a igrač koga je on zameni prestaje da ima to svojstvo.
6. Golman može da zameni svoje mesto sa bilo kojim drugim igračem.
7. Golman može biti zamenjen letećom izmenom u bilo koje vreme, bez zaustavljanja igre, bilo da je igra prekinuta ili tokom same igre.

Kazne

1. Ako za vreme “leteće izmene“ rezervni igrač uđe u teren pre nego što je zamenjeni igrač potpuno napustio teren, sudija treba da zaustavi igru. Sudija treba da uputi zamenjenog igrača da napusti teren, pokaže žuti karton, zameni i nastavi igru indirektnim udarcem koji će izvesti protivnička ekipa, sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. Međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog prostora, indirektan udarac treba da se izvede sa linije 6 m, na mestu koje je najbliže položaju lopte kada je igra zaustavljena.

2. Ako za vreme “leteće izmene“ rezervni igrač uđe u teren ili zamenjeni igrač napusti teren na mestu koje je izvan zone izmene, sudija treba da zaustavi igru, da pokaže žuti karton igraču koji je učinio prekršaj i da nastavi igru indirektnim slobodnim udarcem, koji će izvesti protivnička ekipa sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre. Međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog prostora indirektan udarac treba da se izvede sa linije 6 m, sa mesta koje je najbliže položaju lopte kada je igra zaustavljena. Na početku utakmice svaki tim mora da ima najmanje 6 igrača. Ako zbog isključenja u bilo kom timu ostane manje od 4 igrača (uključujući i golmana) utakmica se prekida.

PRAVILO 4.

Oprema igrača

1. Igrač ne sme da nosi bilo šta što može da bude opasno po druge igrače, uključujući svaku vrstu nakita.

2. Uobičajena oprema igrača treba da se sastoji od dresa, šortsa, štucni, štitnika i patika. Dozvoljena patika treba da je od platna ili meke kože, sa gumenim đonom ili nekim sličnim materijalom. Nošenje patika je obavezno. Štitnici treba da budu potpuno pokriveni štucnama i treba da su od materijala koji je pogodan da obezbedi odgovarajući stepen zaštite (guma, poliuretan, plastika ili sličan materijal). Nošenje štitnika nije obavezno.

3. Dresovi igrača moraju biti jednobrazni i numerisani na leđima, brojevima od jedan do dvanaest, u boji koja je u kontrastu sa osnovnom bojom dresa.

4. Golman može da nosi donji deo trenerke, kao i dres u boji koja će ga jasno razlikovati od drugih igrača i sudije. Ako drugi igrač menja golmana, mora imati sopstveni broj na golmanskom dresu.

Казна

Za svaki prekršaj ovog Pravila, igrač koji ga je počinio treba da bude upozoren da napusti teren, kako bi svoju opremu doveo u red ili kompletirao opremu i ne može da se vrati u teren, a da se prethodno ne javi sudiji, koji treba da se uveri da je oprema igrača u redu. Igrač može da se vrati u igru u trenutku kada je lopta izvan igre.

PRAVILO 5.

Glavni sudija

Za svaku utakmicu treba da bude određen glavni sudija. Njegov autoritet i uloga koji su mu povereni na osnovu pravila, počinju od trenutka kada dođe na lokaciju gde se nalazi teren i traju sve dok ga ne napusti. Za vreme utakmice, njegovo je pravo da kažnjava načinjene prekršaje u toku igre, kada je igra privremeno u prekidu ili kada je lopta izvan igre. Odluke glavnog sudije u meču su konačne. Ako glavni sudija i drugi sudija istovremeno daju znak za prekršaj , pa ako odluke nisu usaglašene, odlučuje glavni sudija koja će ekipa dobiti prednost.

Glavni sudija treba:

1. da sprovodi pravila;
2. da se uzdrži od kažnjavanja prekršaja ako time daje prednost ekipi koja nije učinila prekršaj;
3. da zabeleži svaki incident koji se desi pre, za vreme ili posle utakmice;
4. da postupa kao merilac vremena u slučaju da zvanični merilac nije prisutan;
5. da ima diskreciono pravo da zaustavi igru za svaki prekršaj pravila igre i da završi ili
prekine utakmicu zbog elementarnih razloga, upadanja publike ili drugih uzroka, ako to smatra
potrebnim. U tom slučaju treba da dostavi detaljan izveštaj odgovornom licu;
6. da od trenutka kada stupi na teren, opomene svakog igrača za nesportsko ponašanje, a ako isti tako
nastavi, mora da ga isključi iz igre;
7. da ne dozvoli drugim osobama, osim igračima i drugom sudiji, da uđe na teren bez njihove dozvole;
8. da zaustavi igru ako je po njegovom mišljenju igrač ozbiljno povređen;
9. da interveniše da se taj igrač što je moguće brže iznese sa terena i da odmah nastavi igru. Ako je
igrač lakše povređen, igru ne treba zaustavljati sve dok lopta ne bude izvan igre. Igraču koji je
sposoban da sam pređe preko gol ili aut linije ne treba da bude ukazivana pomoć na terenu;
10. da udalji sa terena svakog igrača koji je po njegovom mišljenju, kriv za grub i brutalan napad,
ozbiljnu grubu igru i koristi pogrdne reči;
11. da za nastavak igre, da znak posle svakog prekršaja;
12. da odluči da li lopta predviđena za utakmicu odgovara zahtevima.

PRAVILO 6.

Drugi sudija

Drugi sudija deluje sa suprotne strane terena od glavnog sudije. Drugi sudija pomaže glavnom sudiji u kontroli utakmice u saglasnosti sa pravilima igre. U slučaju njegovog mešanja u nadležnost glavnog sudije, glavni sudija treba da se odrekne usluga drugog sudije i da se postara da bude postavljen zamenik, obaveštavajući o tome odgovorne.

PRAVILO 7.

Merilac vremena

Merilac vremena treba da sedi izvan terena, pored središnje linije, na istoj strani gde se
nalazi zona izmene. Njegove obaveze su:
1. da zaustavi vreme na štoperici samo u slučaju teže povrede igrača ili odluke glavnog sudije zbog
posebnog prekida igre;
2. da vodi računa o 2 minuta kaznenog vremena posle isključenja igrača;
3. da da znak za početak igre, istek prvog dela i kraja utakmice;
4. da vodi računa o svim tajm-autima za svaku ekipu i da upozori sudiju i ekipe na ove činjenice, kao i
da naznači dozvolu za tajm-aut kada to zatraži trener jedne ekipe;5. da vodi računa o prvih pet prekršaja svake ekipe u svakoj polovini koje je registrovao glavni
sudija;
6. da beleži zaustavljanje igre i razloge zaustavljanja, brojeve igrača koji su postigli pogotke, koji su
opomenuti ili isključeni, da beleži tajm aut i brine se o svakoj informaciji vezanoj za igru;
7. u slučaju nedozvoljenog mešanja merioca vremena, glavni sudija treba da se liši njegovih usluga i
da se pobrine da se odredi zamena, izveštavajući o tome odgovorne.

PRAVILO 8.

Trajanje igre

Trajanje igre je dva puta po 15 minuta, sa pauzom od 5 minuta na poluvremenu. Finalna utakmica traje 2 puta po 20 minuta. Ako merilac vremena nije na raspolaganju, glavni sudija treba da obavlja i merenje. U slučaju, da jedna od ekipa kasni više od 10 minuta od zakazanog početka utakmice protivnička ekipa dobija rezultatom 3:0.

PRAVILO 9.

Tajm aut

Ekipama je dozvoljeno da zatraže po jedan tajm aut u trajanju od jednog minuta u svakom
poluvremenu, pri čemu treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:
1. jedino je trener ekipe ovlašćen da zatraži od merioca vremena tajm-aut za svoju ekipu;
2. tajm-aut može biti tražen u svakom trenutku ali dozvola se daje samo kada se tim koji je tražio
tajm- aut nalazi u posedu lopte;
3. merilac vremena treba da dozvoli tajmaut kada je lopta izvan igre, koristeći pri tome pištaljku
ili bilo koji drugi zvučni signal, koji se razlikuje od onog koji koriste sudija;
4. kada je dodeljen tajm-aut, trener ne sme da uđe u teren i uputstvo daje na aut liniji u visini klupe za
rezervne igrače, a igrači ne mogu da napuste teren;
5. ako ekipa ne traži tajm-aut na koji ima pravo u prvoj polovini, on ne može biti nadoknađen u drugom delu.

PRAVILO 10.

Početak igre

Na početku igre izbor strana i početnog udarca određuje se pomoću novčića. Ekipa koja dobije bira ili stranu ili početni udarac. Igrač počinje sa početnim udarcem posle prekida, postizanja gola i početka drugog poluvremena. Iz početnog udarca može se postići pogodak. Svi igrači treba da se nalaze na svojoj polovini, a protivnički igrači treba da budu na udaljenosti od najmanje 5 m od lopte, sve dok lopta ne bude u igri.

Posebna pravila početka igre:

1. Posle postignutog pogotka, igra treba da bude nastavljena na isti način kako je to gore navedeno
udarac će izvesti igrač ekipe koja je primila pogodak.
2. Posle odmora (poluvremena) ekipe treba da promene strane i udarac treba da izvede igrač
suprotne ekipe od one koja je počela igru.
3. Ispuštena lopta je način za nastavak meča, posle svih privremenih prekida, dok je lopta još bila u
igri. Da bi se igra nastavila, pod uslovom da odmah pre prekida lopta nije prešla gol aut liniju,
jedan od sudija treba da spusti loptu namesto gde se nalazila u trenutku prekida izuzev ako je to
bilo unutar kaznenogprostora. U tom slučaju lopta treba da bude spuštena na liniju 6 m, najbliže
mestu gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. Za loptu se smatra da je u igri u trenutku kada
dotakne teren.
Ako ona pri tome pređe preko gol aut ili aut linije, pošto je sudija spustio, ali pre nego što je dotakne neki igrač, sudija treba ponovo da je spusti. Nijedan igrač ne može da igra loptom dok ona nije dotakla teren. Ako ovaj uslov nije ispunjen, sudija će ponovo spustiti loptu.

Kazne

Za svaki prekršaj 1. 2. i 3. Pravila udarac treba ponoviti. Ako igrač koji je izveo udarac ponovo igra loptom pre nego što je dotaknula ili igrana od strane drugog igrača, treba da bude dosuđen indirektan udarac za protivničku ekipu, sa mesta gde se prekršaj dogodio. Ako se taj prekršaj dogodio unutar kaznenog prostora protivničke ekipe, indirektan udarac treba da se izvede sa linije 6 m i to sa tačke koja je najbliža onoj gde se prekršaj dogodio.

PRAVILO 11.

Lopta je u igri i izvan igre

Lopta je u igri od početka do kraja meča u svakom trenutku, pa i kada se odbije od stative ili prečke u teren ili se odbije od glavnog ili drugog sudije kada se oni nalaze na terenu.

Lopta je izvan igre kada:
1. svojom zapreminom pređe gol aut ili aut liniju bilo po zemlji ili vazduhu; Linije koje
obeležavaju teren pripadaju terenu, pa su gol i aut linija sastavni deo terena.
2. je igra zaustavljena od strane sudije;
3. lopta dotakne plafon, ukoliko se igra na pokrivenom terenu. Tada loptu u igru ubacuje ekipa čiji je
član poslednji dodirnuo loptu i to sa one tačke aut linije koja je najbliža udarcu lopte u plafon.

PRAVILO 12.

Postizanja pogotka

Osim izuzetaka predviđenih ovim Pravilima, pogodak je postignut kada lopta celom svojom zapreminom pređe preko gol linije, između stativa i ispod prečke pod uslovom da nije ubačena, nošena ili namerno ubačena šakom ili rukom, od strane igrača napadajućeg tima. Golman loptu može prebaciti preko centra drop-kik udarcem i iz tog udarca može DIREKTNO postići pogodak. Golman ima pravo da rukom prebaci loptu preko centra, ali ne može direktno postići pogodak. Ekipa koja je postigla veći broj pogodaka u toku igre je pobednik. Ako nije postignut nijedan pogodak ili su ekipe postigle isti broj pogodaka, igra je završena nerešeno. Prilikom postizanja gola igrač je dužan prići zapisničkom stolu i glasno reći svoje ime i prezime.

PRAVILO 13.

Prekršaji i nesportsko ponašanje

DIREKTAN SLOBODAN UDARAC se dosuđuje protivničkom timu, ako igrač namerno učini jedan od sledećih prekršaja u maniru za koji sudija smatra da je nepažljiv, bezobziran ili previše grub:
a) šutne ili pokuša da šutne protivnika;
b) saplete ili pokuša da saplete protivnika;
v) skače na protivnika.
g) gura ili udara protivnika, čak i ramenom;DIREKTAN SLOBODAN UDARAC se dosuđuje protivničkom timu ako igrač počini i bilo koji od sledećih prekršaja:
a) drži protivnika;
b) pljune protivnika;
v) ukliza sa namerom da ide na loptu kada je ona u igri ili kada protivnički igrač pokuša da
odigra loptom (klizeći start u malom fudbalu nije dozvoljen), izuzev golmana u njegovom
kaznenom prostoru i to pod uslovom da pri tome nije nepažljiv, bezobrazan ili previše
grub;
g) igra rukom na loptu, sa izuzetkom golmana u njegovom kaznenom prostoru
 
DIREKTAN SLOBODAN UDARAC se ne dosuđuje ukoliko igrač klizećim startom spašava ili postiže pogodak bez kontakta sa protivničkim igračem, već se dopušta da se igra nastavi.DIREKTAN SLOBODAN UDARAC se izvodi sa mesta gde se prekršaj dogodio.Gore navedeni prekršaji nazivaju se KUMULATIVNI PREKRŠAJI.KAZNENI UDARAC (PENAL) se dosuđuje ako igrač izvrši bilo koji od gore navedenih prekršaja u svom kaznenom prostoru, nezavisno od pozicije lopte, ali pod uslovom da je lopta u igri.INDIREKTAN SLOBODAN UDARAC se dosuđuje protivničkom timu sa mesta gde se prekršaj dogodio, ako po mišljenju sudije igrač:
a) igra na način koji je opasan;
b) namerno sprečava napredovanje protivnika kada lopta nije u igri;
v) sprečava golmana da igra loptom koja je u njegovim rukama;
g) čini neki od prekršaja koji u ovom pravilu nisu spomenuti, a zbog kojih može da dobije
opomenu ili da bude isključen.INDIREKTAN SLOBODAN UDARAC dosućuje se protivničkom timu ako golman počini jedan od sledećih prekršaja:
a) dotakne ili kontroliše loptu rukama, koju mu je namerno uputio njegov saigrač;
b) kada posle ubacivanja lopte u igru (posle auta) od igrača iz njegove ekipe lopta
pođe neposredno (direktno) ka golmanu, a on je dotakne ili kontroliše rukama;
v) ako dotakne loptu ili kontroliše rukama ili stopalom na svom delu terena duže
od 4 sekunde (na protivničkom delu terena nema vremenskog ograničenja za
igru golmana);
g) pošto je ispustio ili se oslobodio lopte, pa primi loptu od saigača, a da ona
prethodno nije bila dotaknuta od strane protivnika. Igrač koji je zamenio golmana i
igra kao peti igrač mora imati različit dres (sa brojem na leđima pod kojim
je zaveden u zapisniku) i za njega važi pravilo da ne sme da drži loptu više od 4
sekunde na svom delu terena.INDIREKTAN SLOBODAN UDARAC se izvodi sa mesta gde se prekršaj dogodio ukoliko to nije bilo u kaznenom prostoru u kom slučaju se udarac izvodi sa linije kaznenog prostora, najbliže mestu učinjenog prekršaja.
Igrač treba da bude opomenut i da dobije žuti karton ako:a) krši postupak zamene igrača;
b) neprekidno krši Pravila igre;
v) pokazuje bilo rečima bilo gestom da se ne slaže sa odlukom sudije;
g) je kriv za nesportsko ponašanje;
d) odugovlači sa vraćanjem lopte u igru;
đ) ne poštuje ustanovljeno rastojanje pri ubacivanju lopte u igru, izvođenju kornera,
slobodnog udarca ili gol auta;
e) namerno napusti teren bez sudijske dozvole.
ž) u kontaktu sa protivničkim igračem upotrebi klizeći start.

Za svaki od ovih prekršaja, sudija treba da dosudi indirektan slobodan udarac za protivničku ekipu, koji će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio. Ukoliko se prekršaj dogodio u kaznenom prostoru, indirektan slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 m sa tačke najbliže mestu gde se prekršaj dogodio, uz izricanje odgovarajuće opomene, ali pod uslovom da nije učinjen ozbiljan prekršaj Pravila igre.

Igrač treba da dobije crveni karton i bude udaljen iz igre ako je po mišljenju suduje:
a) kriv za ozbiljnu grubu igru;
b) kriv za brutalan napad;
v) koristi uvredljive i pogrdne reči;
g) dobije po drugi put u istom meču žuti karton;
d) pljune protivnika, ili bilo koju drugu osobu;
đ) spreči protivnički tim u postizanju gola ili u očiglednoj gol šansi, tako što
namerno igra rukom (ovo ne važi za golmana u njegovom kaznenom prostoru)
e) spreči protivničkog igrača u očiglednoj gol šansi prekršajem za koji se svira
slobodan ili kazneni udarac;
ž) u kontaktu sa protivničkim igračem upotrebio klizeći start u golmanskom
prostoru, za koji se dosuđuje kazneni udarac.

Golman treba da dobije crveni karton i bude udaljen iz igre na 2 minuta sa pravom izmene ako je u intervenciji van kaznenog prostora igrao rukom, ili je klizećim startom sprečio protivničkog igrača u postizanju pogotka. Ako je igra zaustavljena jer je igrač isključen sa terena zbog jednog od prekršaja 3 ili 4. a da pri tome nije učinio dodatni prekršaj Pravila, igra treba da bude nastavljena indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se prekršaj dogodio. Međutim, ako je prekršaj učinjen unutar kaznenog prostora, indirektan slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 sa tačke koja je najbliža mestu gde se prekršaj dogodio. Jednom isključen igrač, ne može ponovo da uđe u igru, niti da sedi na klupi za rezervne igrače. Njegova ekipa može da se popuni posle dva minuta od isključenja, ukoliko nije postignut pogodak pre isteka roka od dva minuta, o čemu vodi računa merilac vremena. Pri tome treba primenjivati sledeće:
a) ako je na terenu 6 igrača prema 5 igrača, a ekipa sa većim brojem postigne pogodak,
ekipa sa 5 igrača može da bude popunjena;
b) ako obe ekipe imaju po 5 igrača, a postigne se pogodak, obe treba da budu popunjene;
v) ako igra 6 igrača protiv 5 ili 4 igrača, a ekipa sa većim brojem datih pogodaka
postigne pogodak, ekipa sa 4 igrača može da bude popunjena samo sa jednim igračem;
g) ako obe ekipe igraju sa 4 igrača i postigne se pogodak, svaka od njih može da doda po
jednog igrača;
d) ako ekipa sa manjim brojem igrača postigne pogodak, igra treba da bude nastavljena
bez izmene broja igrača.

Ukoliko igrač na jednoj utakmici dobije i drugi žuti karton koji se automatski pretvara u crveni i isključenje na dva minuta sa pravom zamene, pauziraće jednu i to prvu zvaničnu narednu utakmicu. Direktan crveni karton dodeljen igraču automatski znači neigranje sledeće utakmice, ili više, zavisno od učinjenog prekršaja i kazne po mišljenju delegata za takmičenje, odnosno takmičarske komisije.

Slobodan udarac može biti dvojak: direktan iz koga može da se postigne pogodak protiv strane koja je pogrešila ili indirektan iz koga ne može da se postigne pogodak sve dok lopta nije taknuta ili sa njom nije igrao neki drugi igrač (osim igrača koji je izveo udarac) pre nego što je ušla u okvir gola.
Da bi se razlikovalo dosuđivanje direktnog i indirektnog slobodnog udarca, kada sudija dosuđuje indirektan slobodan udarac mora da ga označi podizanjem jedne ruke iznad glave. Sudija treba da drži ruku u tom položaju sve dok udarac nije izveden i dok loptom ne igra ili je ne dotakne drugi igrač, ili dok lopta ne bude izvan igre.

Kod direktnog slobodnog udarca sudija drži ruku horizontalno podignutu u pravcu u kome udarac treba da se izvede.

U slučaju kumuliranih prekršaja, sudija kažiprstom pokazuje na podlogu, odnosno na teren, stavljajući do znanja zapisničkom stolu da je u pitanju kumulirani prekršaj.

Kada igrač izvodi slobodan udarac, svi protivnički igrači treba da budu udaljeni najmanje 5 m od lopte.

Ako se igrač protivničke ekipe nađe bliže lopti od 5 m pre nego što je slobodan udarac izveden, sudija treba da naredi da se slobodan udarac ponovi, sve dok se ne postupi po Pravilu.
a) lopta mora da miruje kada se izvodi slobodan udarac i izvođač ne može da
igra po drugi put loptom, sve dok je ne takne ili sa njom ne igra neki drugi igrač.
b) ako je pri izvođenju slobodnog udarca, protivnički igrač bliže lopti nego
što je dozvoljeno.
v) ako igrač koji izvodi slobodan udarac, posle udarca, igra loptom po drugi put
pre nego što je dotakao ili igrao sa njom drugi igrač, izvodi se indirektan
slobodan udarac za protivničku ekipu, sa mesta gde se prekršaj dogodio.
Međutim, ako je prekršaj učinjen unutar kaznenog prostora, indirektan
slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 m sa tačke koja je najbliža
mestu gde je učinjen prekršaj.
g) ako ekipa koja izvodi slobodan udarac utroši više od 4 sekunde za to, sudija
treba da dosudi indirektan slobodan udarac za protivničku ekipu.

KUMULIRANI PREKRŠAJI se odnose na sve prekršaje koji se sankcionišu direktnim slobodnim udarcem. Pogodak može da bude postignut direktno iz ovog slobodnog udarca. Prvih pet prekršaja počinjenih od strane iste ekipe za vreme svakog poluvremena se beleže u rezimeu utakmice. Sudije mogu da dozvole da se igra nastavi tako što će primeniti pravilo prednosti ako ekipa još nije počinila pet kumuliranih prekršaja i ako protivničkoj ekipi nije uskraćena očigledna prilika za postizanje pogotka. Ako primene pravilo prednosti, sudije moraju da ukažu meriocu vremena i trećem sudiji na kumulirani prekršaj, čim lopta bude van igre. Ako se igraju produžeci, kumulirani prekršaji iz drugog poluvremena ostaju validni. Svaki kumulirani prekršaj u toku produžetka dodaje se na ukupan zbir prekršaja iz drugog poluvremena. Prvih pet kumuliranih prekršaja učinjenih od strane jedne ekipe za vreme bilo kog poluvremena, mogu se štititi živim zidom, na udaljenosti od 5 metara od lopte. Može se šutirati direktno na gol. Kod šestog kumuliranog prekršaja, više nije dozvoljen živi zid kao odbrana od direktnog slobodnog udarca. Takođe, kod šestog (i svih narednih) kumuliranih prekršaja, važe sledeća pravila:
a) igrači, sa izuzetkom golmana odbrambene strane i igrača koji taj udarac izvodi,
a koji je prethodno indentifikovan, treba da ostanu na terenu, ali iza zamišljene
linije, odnosno linije koja je uporedna sa loptom i koja je paralelna sa gol-aut
linijom, a izvan kaznenog prostora,
b) golman mora da ostane u svom kaznenom prostoru, udaljen najmanje 5 metara od
lopte;
v) protivnički igrači takođe moraju da budu udaljeni 5 metara od lopte i ne smeju
da ometaju igrača koji izvodi slobodan udarac, nijedan igrač ne sme da pređe
zamišljenu liniju dok lopta ne bude u igri;
g) igrač koji izvodi direktan slobodan udarac mora da igra loptom sa namerom
da postigne pogodak, ne sme da je doda drugom igraču;
d) kada je direktan slobodan udarac već izveden, nijedan igrač ne sme da dotakne
loptu ukoliko ona nije prethodno dotaknuta od golmana ili se ne odbije od
stative ili prečke ili ne ode van terena. Ako igrač ekipe koja se brani i
igrač ekipe koja je u napadu prekrše ovo pravilo ponovo se izvodi slobodan
udarac.
đ) ako lopta udari u objekat pošto je igrana ka napred, ponovo se izvodi
slobodan udarac. Ako se lopta odbije od golmana, prečku ili stative pa se tako vrati u
igru, a zatim udari u objekat, sudije zaustavljaju igru i daju znak za
nastavak igre uz sudijsku loptu, sa mesta na kome je lopta udarila u objekat;
e) slobodan udarac ne može da se izvede sa udaljenosti manje od 6 m od gol-aut
linije. Ako se prekršaj koji povlači indirektan slobodan udarac desi u kaznenom
prostoru, tada slobodan udarac mora da se izvede sa linije 6 m sa tačke
koja je najbliža mestu gde se prekršaj dogodio;
ž) ako ekipa ima pet kumuliranih prekršaja, pa bilo koji igrač načini šesti
prekršaj na protivničkoj polovini, ili na svojoj polovini pre zamišljene linije paralelne sa središnom linijom koja prolazi kroz drugu tačku
za kazneni udarac na 10 metara, slobodan udarac treba da se izvede sa te
tačke na teren;
z) ako se igra nastavi produžecima, svi prekršaji koji su počinjeni u
drugom poluvremenu, nastavljaju da se kumuliraju u produžetku igre.

Kazne

Za svaki prekršaj ovog Pravila:
a) od strane odbrambene ekipe, udarac treba ponoviti, ako nije postignut pogodak;
b) od strane napadajuće ekipe, osim igrača koji izvodi udarac, ako je postignut
pogodak, on ne treba da bude priznat, a udarac se ponavlja;
v) od igrača koji izvodi slobodan udarac, pošto je lopta u igri, igraču protivničke
ekipe dosuđuje se izvođenje posrednog indirektnog slobodnog udarca sa mesta
gde se prekršaj dogodio.

PRAVILO 14.

Kartoni

a) drugi žuti karton eliminiše tog igrača sa prve naredne utakmice;
b) treći i svaki sledeći žuti karton znači da taj igrač pauzira svaku sledeću
utakmicu;
v) dva žuta kartona na jednom meču (crveni karton) automatski diskvalifikuju tog
igrača sa prve sledeće utakmice, a u zbir kartona mu se piše samo crveni karton;
g) direktan crveni karton zbog prekršaja eliminiše tog igrača sa prve
naredne utakmice;
d) direktan crveni karton zbog prigovora eliminiše igrača sa prve dve
naredne utakmice;

PRAVILO 15.

Ubacivanje lopte u igru posle auta

Kada lopta celom svojom zapreminom pređe preko aut linije bilo po zemlji ili u vazduhu, ili dodirne plafon ako se igra u zatvorenom prostoru, treba da bude vraćena u igru nogom, u bilo kom pravcu, sa mesta gde je prešla aut liniju, od strane igrača protivničke ekipe u odnosu na igrača koji je pre toga poslednji dotakao loptu. Izvođač mora da bude izvan terena, a stopalima može da dodiruje aut liniju, u trenutku izvođenja udarca. Lopta mora da miruje na aut liniji. Smatra se da je lopta u igri odmah kad je šutnuta napred, a igrač koji vrši ubacivanje ne sme da igra loptom po drugi put sve dok njom ne igra ili je ne dotakne drugi igrač. Igrači protivničke ekipe moraju da budu udaljeni najmanje 5 m od mesta sa koga se izvodi ubacivanje. Pogodak se ne može postići direktno iz ubacivanja nogom. Kod ubacivanja lopte u igru iz auta ona može da se vrati golmanu u golmanski prostor, ali on ne sme da je hvata rukama, već može da odigra nogom.

Kazne

a) ako je lopta nepravilno ubačena, novo ubacivanje izvodi igrač protivničke ekipe;
b) ako se ubacivanje izvede sa bilo kog drugog položaja, a ne sa tačke gde je lopta
prešla aut liniju, novo ubacivanje treba da izvede igrač protivničke ekipe;
v) ako igrač koji izvodi ubacivanje igra po drugi put nogom, pre nego što je loptu
dotakao ili njome igrao drugi igrač, treba da se izvede idirektan slobodan
udarac od strane igrača protivničke ekipe, sa mesta gde se prekršaj dogodio;
Ukoliko se prekršaj desio unutar kaznenog prostora, indirektan slobodan udarac
treba da se izvede sa linije 6 m sa mesta koje je najbliže onome na kome se
prekršaj dogodio.
PRAVILO 16. Vraćanje lopte u igru posle gol auta
Ako lopta pređe celom svojom zapreminom preko gol aut linije, izuzimajući deo između stativa i prečke, bilo po vazduhu ili zemlji, a da je poslednji put dodirnuta od strane igrača napadajuće ekipe, golman, stojeći bilo gde u svom kaznenom prostoru treba da je vrati u igru izvan kaznenog prostora. Lopta je u igri odmah pošto je napustila kazneni prostor. Protivnička ekipa ostaje izvan kaznenog prostora dok lopta ne uđe u igru. Pri izvođenju gol auta, ne može se postići pogodak. Golman vraća loptu iz gol auta u igru isključivo rukom. Posle vraćanja lopte u igru iz gol auta lopta ne sme da se vrati golmanu. Lopta može da se vrati golmanu samo ako je nakon izbacivanja ponovo dotakne protivnički igrač ili dok ne bude označen bilo kakav prekid igre. U oba slučaja golman može igrati samo nogom (ne sme loptu hvatati rukom).
KAZNE
a) ako lopta ne bude direktno izbačena iz kaznenog prostora, vraćanje lopte u
igru treba ponoviti;
b) ako golman posle oslobađanja od lopte, ponovo dotakne loptu pre nego što je
dotakao ili njome igrao drugi igrač, treba da bude dosuđen indirektan udarac
za protivničku ekipu na mestu gde se prekršaj dogodio, osim ako prekršaj
nije načinjen u kaznenom prostoru, u tom slučaju se udarac izvodi sa linije
kaznenog prostora, sa tačke najbliže mestu gde se dogodio prekršaj;
v) ako posle vraćanja lopte u igru, golman loptu dobije od igrača svoje ekipe,
pa je dotakne ili kontroliše rukama, indirektan slobodan udarac treba
da bude dosuđen za protivničku ekipu. Indirektan slobodan udarac treba
da se izvede sa linije 6 m na mestu koje je najbliže onome na kome se
dogodio prekršaj;
g) ako golmanu, nakon što je izveo loptu, njegov igrač vrati loptu i on je
uzme u ruke dosuđuje se indirekt u korist protivničkog tima, uzimajući
u obzir opšta pravila igre;
d) ako golmanu, nakon što je izveo loptu, njegov igrač vrati loptu i on je
dotakne pre nego što je dodirnuo protivnički igrač ili je dosuđen
prekid dosuđuje se indirekt u korist protivničkog tima. Indirekt treba
izvesti sa mesta na kojem je golman drugi put dotakao loptu;
đ) golman rukom ni iz igre ni posle gol auta ne može da postigne gol, ali
nogom može ako loptu uhvati u igri.
PRAVILO 17. Udarac sa ugla
 
Kada celom svojom zapreminom lopta pređe preko gol aut linije, izuzimajući deo između stativa i prečke, a poslednji put je njome igrao igrač tima koji se brani, dosuđuje se udarac sa ugla. Udarac sa ugla izvodi se igranjem lopte koja je postavljena tačno na tačku gde se seku gol aut i aut linija. Igrači protivničke ekipe, od one čiji igrač izvodi udarac sa ugla, ne mogu se približiti lopti na manje od 5 m dok ona ne bude u igri, tj. dok ne krene napred. Igrač koji izvodi udarac s ugla ne može da igra po drugi put loptom, dok je ne dotakne ili njome ne igra drugi igrač. Iz udarca sa ugla može da se direktno postigne pogodak.
KAZNE

a) ako igrač koji izvodi udarac sa ugla, igra loptom po drugi put pre nego
što je njom igrao ili dotakao neki drugi igrač, sudija treba da dosudi
indirektan slobodan udarac za protivničku ekipu sa mesta gde se prekršaj
dogodio;
b) ako udarac sa ugla nije izveden za 4 sekunde od trenutka kada je igrač dobio loptu,
sudija treba da dosudi indirektan slobodan udarac za protivničku ekipu sa
tačke za udarac sa ugla;
v) u ostalim slučajevima prekršaja, udarac se ponavlja.

PRAVILO 18. Uputstvo za izvođenje udarca sa mesta za kazneni udarac

Da bi se odredila pobednička ekipa u nerešenim utakmicama u “nok-aut” takmičenjima:
a) sudija treba da izabere gol ka kome će se izvoditi udarci;
b) sudija treba da baci novčić da bi se odlučilo koja će ekipa prva izvoditi udarce.
v) izvodi se po tri udaraca, naizmenično od strane trojice različitih igrača iz
svake ekipe; ova trojica igrača se prijave sudiji od strane kapitena svake ekipe,
pre izvođenja udaraca, a treba da budu među onima koji su uneti u spisak
pre utakmice;
g) ako pre završetka serije udaraca, bude očigledno da jedna ekipa ima prednost
koju druga ne može da sustigne, udarci se dalje ne izvode.
d) ako posle izvođenja tri udraraca od strane svake ekipe, obe postignu isti
broj pogodaka, udarci treba da budu nastavljeni naizmeničnim izvođenjem
udaraca dok jedna od ekipa ne postigne gol više;
đ) ovi dodatni udarci moraju da budu izvođeni od igrača koji nisu izveli
nijedan od prvih tri udaraca. Kada je svaki od njih izveo udarac, igrači
navedeni pod 3. treba da nastave izvođenje udaraca po istom redosledu;
e) bilo koji igrač isključen iz igre ne može da učestvuje u izvođenju udaraca;
ž) svaki igrač može da promeni mesto sa golmanom i samo on brani sve udarce;
z ) dok je izvođenje u toku, svi igrači treba da ostanu na terenu na suprotnoj polovini
terena od strane na kojoj se udarci izvode, a drugi sudija treba da kontroliše
ovaj deo terena, kao i igrače koji se tu nalaze. Ovo se ne odnosi na igrača
koji koji izvodi udarac, kao i na golmane.
i) onaj golman, koji je iz istog tima kao i igrač koji izvodi udarac, ne sme da
ometa tok izvođenja udaraca.

PRAVILO 19. Plasman nakon kvalifikacionih utakmica u grupi

Za pobedu se dobija 3 boda, za nerešen rezultat 1 bod, a za izgubljenu utakmicu 0 bodova. Plasman unutar grupe se određuje na osnovu osvojenog broja bodova. Ukoliko je broj bodova isti, primenjivaće se rezultat međusobnog duela, odnos datih i primljenih golova, veći broj postignutih pogodaka. Nakon primene datih pravila, prednost ima ekipa koja bude pobednik u izvođenju kaznenih udaraca.

Organizacioni odbor
Memorijalnog turnira RTS
„IGRAJMO ZA ŠESNAEST“

 

www.igrajmoza16.rs