Takmičarska komisija

Miroslav Medić

Predsednik takmičarske komisije


Takmičarska komisija predlaže Kalendar takmičenja turnira Organizacionom odboru, utvrđuje broj ekipa po grupama, rešava žalbe na odluke Rukovodioca takmičenja, vodi brigu o regularnosti takmičenja, predlaže Propozicije takmičenja Organizacionom odboru, predlaže izmene Pravila igre Organizacionom odboru, obavlja i druge poslove koji mu poveri Organizacioni odbor.


Nebojša Terzić

Član takmičarske komisije    Duško Radić

    Član takmičarske komisije      www.igrajmoza16.rs